บทความอังกฤษสั้น Who am I? ฉันเป็นใคร

บทความอังกฤษสั้น

Who am I? ฉันเป็นใคร

Hello! My name is Meena. My father is very handsome. My mother is very beautiful. So, I’m very lovely. Look! My coat is red. My eyes are blue. I have a long tail. Fish is my favorite food. I like mice too. Guess! Who am I?

 

ฉันเป็นใคร

สวัสดี! ฉันชื่อมีนา พ่อของฉันหล่อมาก แม่ของฉันสวยมาก ดังนั้นฉันน่ารักมาก ดูซิ! เสื้อคลุมของฉันเป็นสีแดง ดวงตาของฉันสีฟ้า ฉันมีหางยาว ปลาเป็นอาหารโปรดของฉัน ฉันก็ชอบหนูเหมือนกัน เดาสิ! ฉันเป็นใคร

 

คำศัพท์น่ารู้

tail   ( เทล )   หาง

coat   ( โค้ท )  หาง

beautiful   ( บิว ทิ ฟูล )  สวย

handsome   ( แฮน ซัม )  หล่อ