บทความอังกฤษสั้น When I grow up เมื่อผมเติบโตขึ้น

บทความอังกฤษสั้น

When I grow up เมื่อผมเติบโตขึ้น

When I grow up, I want to be an engineer. I want to build a big house and a small house for my father and mother. We will live together. There will be a garden and playground in front of the house. We will grow beautiful flowers and fruit trees in the garden. We will grow grass in the playground. I will buy a big car. I will take my father and mother to many places.

 

เมื่อผมเติบโตขึ้น

เมื่อฉันโตขึ้นฉันอยากเป็นวิศวกร ฉันอยากสร้างบ้านหลังใหญ่และบ้านหลังเล็กให้กับพ่อและแม่ เราจะอยู่ด้วยกัน จะมีสวนและสนามเด็กเล่นอยู่หน้าบ้าน เราจะปลูกดอกไม้และไม้ผลที่สวยในสวน เราจะปลูกหญ้าในสนามเด็กเล่น ฉันจะซื้อรถคันใหญ่ ฉันจะพาพ่อและแม่ไปสถานที่ต่างๆ

คำศัพท์น่ารู้

garden   ( การ์ เดน )     สวน

engineer   ( อิน จิ เนีย ริง )    วิศวกร

playground   ( เพลย์ กราว )   สนามเด็กเล่น