ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย What

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย What

รวมประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What ที่เจอบ่อย

 

What is it?
วอท อิส อิท
นี่คืออะไร

 

What’s your name?
วอท ซยัว เนม
คุณชื่ออะไร

 

What’s the date?
วอทส เดอะ เดท
วันที่อะไร

 

What are you doing?
วอท อาร์ ยู ดู อิง
คุณกำลังทำอะไร

 

What time is it?
วอท ไทม์ อิท สิท
เวลาเท่าไหร่

 

What do you want to eat?
วอท ดู ยู วอน ทู อิท
คุณอยากกินอะไร

 

What would you like?
วอท วู้ด ยู ไลท
คุณต้องการอะไร

 

What do you do?
วอท ดู ยู ดู
คุณทำงานอะไร

 

What’s your job?
วอท ซยัว จอบ
คุณทำงานอะไร

 

What did you do yesterday?
วอท ดิด ยู ดู เยสเตอเดย์
เมื่อวานคุณทำอะไร

 

What is your nationality?
วอท อิส ซยัว เนสชั่นลิทิ
คุณมีสัญชาติอะไร

 

What are you talking about?
วอท อาร์ ยู ทอล์ท กิง กา เบาท์
คุณกำลังพูดถึงอะไร

 

What color do you like?
วอท เคาเลอ ดู ยู ไลท์
คุณชอบสีอะไร

 

What happened?
วอท แอปเปน
เกิดอะไรขึ้น

 

What do you think?
วอท ดู ยู ติงค์
คุณคิดว่ายังไง