คำศัพท์สัตว์ป่า ภาษาอังกฤษ Wild Animals

คำศัพท์เสื้อผ้า ภาษาอังกฤษ Wild Animals

รวมคำศัพท์สัตว์ป่า ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย พร้อมคำแปลคำอ่าน

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Tiger ไทเกอะ เสือ
Lion ไลออน สิงโต
Zebra ซี บระ ม้าลาย
Bear แบร์ หมี
Giraffe จิราฟ ยีราฟ
Kangaroo แคงกะรู จิงโจ้
Elephant เอลละเฟินท ช้าง
Panda แพนดะ แพนด้า
Koala โคอาละ โคอาล่า
Gibbon กิบบอล ชะนี
Cheetah ชีทะ ชีตาร์
Camel แคมเมิล อูฐ
Deer เดียร์ กวาง
Fox ฟอกซ สุนักจิ้งจอก
Wolf วูฟ หมาป่า
 Rhinoceros ไรนอสเซอเริส ตัวแรด
Leopard เลพเปืร์ด เสือดาว
Raccoon แระคูน แร็คคูน
Hippopotamus ฮิปโปโปเตมัส ฮิปโปโปเตมัส
Squirrel สแควเรล กระรอก
Gorilla กะริลละ กอริลล่า
Bull บูล วัวกระทิง
Polar Bear โพล่าแบร์ หมีขั้วโลก
Panther แพนเธอะ เสือดำ
Hyena ไฮอีนะ ไฮยีน่า