คำศัพท์สถานที่ ภาษาอังกฤษ Places

คำศัพท์สถานที่ ภาษาอังกฤษ Places

รวมคำศัพท์สถานที่ ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย พร้อมคำแปลคำอ่าน

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Airport แอพอร์ท สนามบิน
Bank แบ็งค์ ธนาคาร
Cinema ซีนีม่า โรงภาพยนต์
College คอลลิจ วิทยาลัย
Fire station ไฟรํเออ สเตชัน สถานีดับเพลิง
Hotel โฮเทล โรงแรม
Hospital ฮอสพิทอล โรงพยาบาล
Police station โพลิส สเทชั่น สถานีตำรวจ
Post office โพสท ออฟฟิส ไปรษณีย์
Restaurant เรสเทอรอน ร้านอาหาร
School สกูล โรงเรียน
Library ไลบราลี่ ห้องสมุด
Museum มิวเซียม พิพิธภัณฑ์
Market มาเก็ท ตลาด
Gas station แกส สเทชั่น ปั๊มน้ำมัน
Factory แฟคทอรี่ โรงงาน
Drug store ดรัก สทอร์ ร้านขายยา
Canteen แคนทีน โรงอาหาร
Bookstore บุ๊คสทอร์ ร้านหนังสือ
Zoo ซู สวนสัตว์
University ยูนิเวอซิตี้ มหาวิทยาลัย
Train station เทรน สเตชัน สถานีรถไฟ
Temple เทมเพิล วัด
Supermarket ซุพเพอรํ มาเค็ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต
Church เชิรํช โบสถ์
Classroom คลาสรูม ห้องเรียน
Clinic คลินิก คลินิก
Grocery โกซีรี่ ร้านขายของชำ
Petrol station เพทโทรล สเตชัน ปั๊มน้ำมัน
Public park พับลิค พารํค สวนสาธารณะ