คำศัพท์แมลง ภาษาอังกฤษ Insects

คำศัพท์แมลง ภาษาอังกฤษ Insects

รวมคำศัพท์แมลง ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย พร้อมคำแปลคำอ่าน

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Insects อิน เซคทส์ แมลง
worm  เวิร์ม หนอน
mosquito โมส กี โด ยุง
dragonfly ดแร็ก’ กอน ฟลาย แมลงปอ
butterfly บัตเตอร์ ฟลาย ผีเสื้อ
bee บี ผึ้ง
fly ฟลาย แมลงวัน
grasshopper  กราส’ฮอพเพอะ ตั๊กแตน
scorpion  สคอร์’เปียน แมงป่อง
wasp  วอส์พ ต่อ
termite  เทอ ไมท ปลวก
centipede  เซน ทีพีด ตะขาบ
spider  สไป  เดอร์ แมงมุม
cricket คริค  เค็ท จิ้งหรีด
ladybug เล ดี บัก เต่าทอง
cockroach คอค โรช แมลงสาบ
firefly ไฟ เออะพลาย หิ่งห้อย
moth มอธ ผีเสื้อกลางคืน
cicada ซิคาดะ จั๊กจั่น
beetle บี’เทิล ด้วง