คำศัพท์เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ Drinks

คำศัพท์เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ Drinks

รวมคำศัพท์เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย พร้อมคำแปลคำอ่าน

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
coffee ค๊อฟฟิ กาแฟ
juice จูส น้ำผลไม้
milk มิลค นม
tea ที ชา
beer เบีย เบียร์
water ว๊อเทอะ น้ำ
wine ไวน ไวน์
green tea กรีน ที ชาเขียว
soft drink ซอฟท ดริงค์ น้ำอัดลม
soybean milk ซอยบีน มิลค์ นมถั่วเหลือง
whiskey วิส คี เหล้าวิสกี้
orange juice ออรินจ จูส น้ำส้ม
mineral water มินเนอเริล วอเทอะ น้ำแร่
lemon tea เลมเมิน ที ชามะนาว
lemonade เลเมินเนด น้ำมะนาว
ginger ale จินเจอะ เอล น้ำขิง
cocoa โค โค โกโก้
champagne แชมเพนฺ แชมเปญ
brandy แบรน ดี บรั่นดี
energy drink เอน เนอจี ดริงค์ เครื่องดื่มชูกำลัง
sake ซาคิ เหล้าสาเก
soda โซดะ น้ำโซดา
vodka วอดคะ เหล้าวอดกา