คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body Parts

คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body Parts

รวมคำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย พร้อมคำแปลคำอ่าน

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
head เฮด ศีรษะ
hair แฮร์ ผม
lip ลิพ ริมฝีปาก
mouth เม้าธฺ ปาก
nose โนส จมูก
teeth ทีธ ฟัน
tongue ทั้งกฺ ลิ้น
forehead โฟร์ เฮด หน้าผาก
eyebrow อาย เบรา คิ้ว
eyelash อาย แลช ขนตา
face เฟซ ใบหน้า
eye อาย ตา
ear เอียร์ หู
chin ชิน คาง
cheek ชีค แก้ม
neck เน็ค คอ
shoulder โชว เดอร์ หัวไหล่
hand แฮนดฺ มือ
finger ฟิง เกอร์ นิ้วมือ
elbow เอล-โบวฺ ข้อศอก
nail เนล เล็บ
arm อาร์ม แขน
chest เชสทฺ หน้าอก
waist เวสทฺ เอว
bottom บอท ท่อม ก้น
leg เลก ขา
knee นี หัวเข่า
ankle แอง-เคิล  ข้อเท้า
toe โท นิ้วเท้า
heart ฮาร์ท หัวใจ