คำศัพท์ ห้องนอน ภาษาอังกฤษ bedroom

คำศัพท์ ห้องนอน ภาษาอังกฤษ bedroom

รวมคำศัพท์ห้องนอนภาษาอังกฤษที่พบบ่อย พร้อมคำแปลคำอ่าน

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Bed เบค เตียงนอน
Blanket แบลง’คิท ผ้าห่ม
Clothes โคลซ เสื้อผ้า
Headboard เฮด’บอร์ด หัวเตียง
Pillow พิล’โล หมอน
Pillow case พิล’โล เคส ปลอกหมอน
Wardrobe วอร์บ’โรบ ตู้เสื้อผ้า
Alarm clock อะลาร์ม คลอด นาฬิกาปลุก
Lamp แลมพ โคมไฟ
Coat hanger โคลซ แฮงเกอร์ ไม้แขวนเสื้อ
Book บุค หนังสือ
Bedspread เบค’สเพรด ผ้าคลุมเตียง
Comforter คัม’เฟิร์ท เทอะ ผ้านวม
Curtains เคอร์‘’เทน ม่าน
Dolls ดอล ตุ๊กตา
Drawer ดรอ’เออะ ลิ้นชัก
Fan แฟน พัดลม
Television เทล’ละวิชเชิน โทรทัศน์
Air-conditioner แอร์คอนดิช’เชินเนอะ เครื่องปรับอากาศ
Ceiling เชลลิง พัดลมติดเพดาน
Mirror มี’เรอะ กระจก
Desk  เดสค์ โต๊ะ
Chair แชร์ เก้าอี้
Cupboard คัพ’บอร์ด ตู้
Carpet คาร์’พิท พรม
Broom บรูม ไม้กวาด
Mattress แมท’ทริส ฟูกที่นอน
Sofa โซ’ฟะ โซฟา