บทความอังกฤษสั้น Beautiful Memory ความทรงจำที่สวยงาม

บทความอังกฤษสั้น

Beautiful Memory ความทรงจำที่สวยงาม

Two years ago, I lived in my hometown. It is a beautiful place for me, and I like living there. Every day, I woke up early in the morning and walked on the country road with my grandma. We would meet some people, and we’d say hello to each other. The trees are so green, and the water is so clean. I play a lot of time in the small river. I have beautiful memories there.

 

ความทรงจำที่สวยงาม

สองปีที่แล้ว ฉันอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดของฉัน เป็นสถานที่ที่สวยงามสำหรับฉันและฉันชอบอยู่ที่นั่น ทุกวันฉันตื่นแต่เช้าและเดินกับคุณยายบนถนนในชนบท เราจะได้พบกับผู้คน และเราก็ทักทายกับผู้อื่น ต้นไม้เขียวขจีและน้ำก็ใสสะอาด ฉันเล่นน้ำหลายครั้งในแม่น้ำสายเล็กนี้ ฉันมีความทรงจำที่สวยงามที่นั่น

 

คำศัพท์น่ารู้

hometown    ( โฮม เทาน์ )     บ้านเกิด

grandma     ( แกรน มา )    ยาย

memories     (  เมม โม ริ )   ความทรงจำ