บทความอังกฤษสั้น The Storm is Coming พายุกำลังจะมา

บทความอังกฤษสั้น

The Storm is Coming พายุกำลังจะมา

The sky outside is very dark, and the wind blows the trees. There is no sun in the sky. It is two o’clock in the afternoon, but it looks like the time is seven o’clock at dusk. Suddenly, there is a flash of lightning, and then later, the thunder also comes. It is very terrible. The storm is coming.

 

พายุกำลังจะมา

ท้องฟ้าข้างนอกมืดมาก ลมพัดต้นไม้ บนท้องฟ้าไม่มีดวงอาทิตย์ เป็นเวลาบ่ายสองโมง แต่ดูเหมือนเวลาจะเป็นเวลาเจ็ดโมงเย็น ทันใดนั้นก็มีฟ้าแลบและต่อมาฟ้าก็ร้องด้วย มันแย่มาก พายุกำลังจะมา

 

คำศัพท์น่ารู้

thunder   ( ธัน เดอ )    ฟ้าร้อง

Suddenly   (ซัด เดน ลิ )  ทันใดนั้น

lightning   (ไลท์ นิง )  ฟ้าผ่า