บทความอังกฤษสั้น The book I like หนังสือที่ฉันชอบ

บทความอังกฤษสั้น

The book I like หนังสือที่ฉันชอบ

I like to read novels. When I started going to primary school, my parents bought me a lot of novels because they wanted me to fall in love with reading. Indeed, thanks to these books, I feel very excited about studying. The novels opened my vision, and I am now good at writing. I want to write a book and read them to my family and friends.

 

หนังสือที่ฉันชอบ

ฉันชอบอ่านนิยาย เมื่อฉันเริ่มเรียนชั้นประถม พ่อแม่ของฉันซื้อนิยายให้ฉันมากมายเพราะพวกเขาอยากให้ฉันรักการอ่าน ต้องขอบคุณหนังสือเหล่านี้จริงๆฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เรียน นวนิยายเปิดโลกทัศน์ของฉันและตอนนี้ฉันก็เขียนได้ดี ฉันต้องการเขียนหนังสือและอ่านให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของฉันฟัง

 

คำศัพท์น่ารู้

vision    ( วิ เชิ่น )  วิสัยทัศน์

novels   ( นอ เวิล )   นิยาย

Indeed   ( อิน ดิด )   จริงๆ

parents  ( แพ เรน )    พ่อแม่