บทความอังกฤษสั้น Be a strong boy เป็นเด็กที่เข้มแข็ง

บทความอังกฤษสั้น

Be a strong boy เป็นเด็กที่เข้มแข็ง

Everyone has something to fear. For me, I’m afraid of standing up high. So when we went on a trip, my friends stood at the top and looked around the scenery, but I had to step back and didn’t dare to look down. It made me feel like I was going to fall. I want to get rid of this feeling and be a strong boy. I believe I can do it.

 

เป็นเด็กที่เข้มแข็ง

ทุกคนมีสิ่งที่ต้องกลัว สำหรับฉัน ฉันกลัวการยืนสูง ตอนที่เราไปเที่ยวกัน เพื่อนของฉันยืนอยู่ด้านบนสุดและมองไปรอบ ๆ ทิวทัศน์ แต่ฉันต้องถอยหลังและไม่กล้ามองลงไปข้างล่าง มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะตก ฉันต้องการกำจัดความรู้สึกนี้และเป็นเด็กที่เข้มแข็ง ฉันเชื่อว่าฉันทำได้

 

คำศัพท์น่ารู้

scenery   ( ซี เนอ ริ)  ทิวทัศน์

believe  ( บี ริฟ  )   เชื่อ

dare  ( แดร์ )    กล้า