บทสนทนาอังกฤษ จองโต๊ะร้านอาหาร Making a Reservation

บทสนทนาอังกฤษ จองโต๊ะร้านอาหาร Making a Reservation

บทสนทนาจองโต๊ะร้านอาหารทางโทรศัพท์

Restaurant staff: This is Emma Restaurant.
พนักงานร้านอาหาร: ที่นี่คือร้านอาหารเอมม่า

 

Customer: Hi, I would like to make a dinner reservation for 2 people.
ลูกค้า: สวัสดี ฉันต้องการจองโต๊ะอาหารค่ำสำหรับ 2 คน

 

Restaurant staff: What night will you be coming?
พนักงานร้านอาหาร: คุณจะมาคืนไหนคะ

 

Customer: We will need the reservation for Sunday night.
ลูกค้า: เราต้องการการจองในคืนวันอาทิตย์

 

Restaurant staff: What time would you like?
พนักงานร้านอาหาร: คุณจะเอากี่โมงคะ

 

Customer: 8.30 pm
ลูกค้า: สองทุ่มสามสิบ

 

Restaurant staff: We don’t have anything available at 8.30pm Is 7.30pm OK?
พนักงานร้านอาหาร: สองทุ่มสามสิบ เราไม่มีโต๊ะว่าง ทุ่มครึ่งโอเคมั้ย

 

Customer: Yes, that’s fine.
ลูกค้า: ครับ ได้เลย

 

Restaurant staff: Please just give me your name.
พนักงานร้านอาหาร:ขอชื่อคุณด้วยค่ะ

 

Customer: My name is John Thomas.
ลูกค้า:ชื่อของฉันคือ จอร์น โทมัส

 

Restaurant staff: Thank you, Mr. Thomas, see you this Sunday at 7.30.
พนักงานร้านอาหาร: ขอบคุณค่ะคุณจอร์น โทมัส เจอกันหนึ่งทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นี้นะคะ

 

Customer: Thank you. Bye.
ลูกค้า:ขอบคุณครับ บาย

 

บทสนทนาตอนเดินเข้ามาในร้านอาหาร

Waiter: Good evening. Welcome to Emma Restaurant.
บริการ: สวัสดีตอนเย็นค่ะ ร้านอาหารเอมม่ายินดีต้อนรับค่ะ

John: I booked a table for two for 7.30 under the name of John Thomas.
จอร์น: ผมได้จองโต๊ะสำหรับ2คนในชื่อจอร์น โทมัส

Waiter: Yes, Mr. Thomas. Please come this way.
บริการ: ค่ะ คุณจอร์น โทมัส เชิญทางนี้ค่ะ

Waiter: Here is your table.
บริการ:นี่คือโต๊ะของคุณค่ะ

John: Thanks for your help!
จอร์น:ขอบคุณมากครับ