คำเลียนเสียงธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ Onomatopoeic Words

คำเลียนเสียงธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ Onomatopoeic Words

 

zap  [ แซพ ]  เสียงไฟฟ้าช็อต

.
tick  [ ทิค ]  เสียงดังติ๊กๆ

.
ring  [ ริง ]  เสียงโทรศัพท์ (กริ้ง)

.
coo  [ คู ]  เสียงนกร้องๆกู้ๆ

.
boo  [ บู ]  เสียงจ๊ะเอ๋/โห่ร้อง

.
toot  [ ทูท ]  เสียงบีบแตรรถ

.
click  [ คลิค ]   เสียงคลิก

.
hum  [ ฮัม ]   เสียงฮัมเพลง

.
ding  [ ดิง ]   เสียงระฆัง

.
bark   [ บาร์ค ]  เสียงสุนัขเห่า

.
buzz  [ บูซ ]   เสียงผึ้งหึ่งๆ

.
chirp  [ เชิร์พ ]   เสียงจ้อกแจ็กของนก

.
slam  [ สแลม ]   เสียงปิดประตูปัง

.
crow  [ โคร ]   เสียงการ้อง

.
beep  [ ปีพ ]   เสียงปี๊ปๆ

.
flush  [ ฟลัช ]   เสียงชักโครก

 .
burp  [ เบิร์พ ]   เสียงเรอ

.
honk  [ ฮองคฺ ]   เสียงห่านร้อง/บีบแตร

.
bang  [ แบง ]   เสียงปิดประตูดัง

.
weep   [ วีพ ]   เสียงสะอื่นร้องไห้

.
giggle  [ กิกกึล ]   เสียงหัวเราะคิกคัก

.
boom   [ บูม ]   เสียงดังลั่น เสียงระเบิด

.
hiccup  [ ฮิคอัพ ]   เสียงสะอึก

.
splash  [ สแปลช ]   เสียงสาดน้ำ

.
whoop  [ วูพ ]   เสียงโห่ร้องดีใจ

.
Sprinkle  [ สปริงคึล ]   เสียงฉีดน้ํา

.
mumble [ มัมบึล ]   เสียงพูดอ้อี้

.
murmur [ เมอร์เมอะ ]   เสียงบ่นพึมพํา

.