บทความอังกฤษสั้น On the Bus บนรถบัส

บทความอังกฤษสั้น

On the Bus บนรถบัส

I go to school by bus. There are many people on the bus. Some of them are old, some are smaller than me, and some are mothers with babies. When I see them, I let them sit in my seat. They will thank me, and I will feel so happy because I helped people on the bus.

 

บนรถบัส

ฉันขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียน มีคนบนรถเมล์เยอะมาก บางคนอายุมาก บางคนตัวเล็กกว่าฉันและบางคนก็เป็นแม่มีลูกน้อย เมื่อฉันเห็นพวกเขา ฉันให้พวกเขานั่งในที่นั่งของฉัน พวกเขาจะขอบคุณฉันและฉันจะรู้สึกมีความสุขมาก เพราะได้ช่วยเหลือผู้คนบนรถเมล์

 

คำศัพท์น่ารู้

people    ( พี เพิล )    ผู้คน

mother    ( มะเธอ )    แม่

school     ( สกูล )   โรงเรียน