บทความอังกฤษสั้น My New English Teacher ครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ของฉัน

บทความอังกฤษสั้น

My New English Teacher ครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ของฉัน

Miss Emma is my new English teacher. She’s very pretty. She is tall and thin. She has two big eyes and a small mouth. Her hair is long. She likes singing and dancing. Her English is very good. We often play games in English classes. She is very kind to us. We all love her.

 

ครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ของฉัน

มิสเอมม่า เป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ของฉัน เธอสวยมาก. เธอสูงและผอม เธอมีตาโตสองข้างและปากเล็ก ผมของเธอยาว เธอชอบร้องเพลงและเต้นรำ ภาษาอังกฤษของเธอดีมาก เรามักจะเล่นเกมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เธอใจดีกับเรามาก เราทุกคนรักเธอ

 

คำศัพท์น่ารู้

dance  ( แดนซ์ )    เต้นรำ

pretty   ( พริ ทิ )     น่ารัก

mouth   ( เมาท์ )      ปาก