บทความอังกฤษสั้น My father’s job งานของพ่อ

บทความอังกฤษสั้น

My father’s job งานของพ่อ

My father is a nice man. He likes to play computer games. He is an owner of a factory which produces many things .He is good at designing. He works very hard. I love him very much because, sometimes, I can help him to do something in his factory .He is always on business trips because he has his business everywhere, so it takes up too much of his time . Therefore, he doesn’t have any time to play with me but I don’t blame him for that. I often spend a lot of my time on the computer, so I have something to do. My mother is usually on the phone and tells my father to get home early but my father doesn’t listen to her. So my mother and I sometimes are upset and I don’t like my father in a sense that he always gets home late. I love my father but not his job!

 

งานของพ่อ

พ่อของฉันเป็นคนดี เขาชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เขาเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตของหลายอย่าง ท่านเป็นนักออกแบบที่ดี ท่านทำงานหนักมาก ฉันรักท่านมากเพราะบางครั้งฉันสามารถช่วยท่านทำอะไรหลายอย่างในโรงงานของท่าน ท่านมักจะเดินทางไปทำธุรกิจ เพราะท่านมีธุรกิจหลายที่ จึงต้องใช้เวลามากเกินไป ดังนั้นท่านจึงไม่มีเวลาเล่นกับฉัน แต่ฉันไม่โทษท่านในเรื่องนั้น ฉันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นฉันจึงมีบางอย่างที่ต้องทำ แม่มักจะคุยโทรศัพท์และบอกให้พ่อกลับบ้านเร็วๆ แต่พ่อไม่ฟังแม่ ดังนั้นบางครั้งแม่และฉันก็ไม่พอใจ ฉันไม่ชอบเวลาท่านกลับบ้านดึก ฉันรักพ่อแต่ไม่ใช่งานชองท่าน