บทความอังกฤษสั้น My family ครอบครัวของฉัน

บทความอังกฤษสั้น

My family ครอบครัวของฉัน

I have a big family. There are four people in my family: my mother, my father, my younger brother and me. Oh, there is also a dog named Buddy lives with us. My mother is a Chinese teacher, and my father is a lawyer. My little brother and I go to the same school. On weekday, my father sends us to school; while mother help us with our homework. My favorite thing is to play with our dog, Buddy. If we have enough time, we will take him for a walk. I love my family.

 

ครอบครัวของฉัน

ฉันมีครอบครัวใหญ่ ครอบครัวของฉันมีสี่คน คือแม่ พ่อ น้องชาย และฉัน โอ้มีสุนัขชื่อบัดดี้อาศัยอยู่กับเราด้วย แม่ของฉันเป็นครูสอนภาษาจีนและพ่อของฉันเป็นทนายความ ฉันกับพี่ชายคนเล็กไปโรงเรียนเดียวกัน ในวันธรรมดาพ่อส่งเราไปโรงเรียน ในขณะที่แม่ช่วยเราทำงานบ้าน สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือการเล่นกับบัดดี้สุนัขของเรา ถ้าเรามีเวลาพอ เราจะพามันไปเดินเล่น ฉันรักครอบครัวของฉัน.