บทความอังกฤษสั้น My classroom ห้องเรียนของฉัน

บทความอังกฤษสั้น

My classroom ห้องเรียนของฉัน

My classroom is big. There are forty desks and chairs in the classroom. There are two black boards on the walls. My classroom has eleven lights and twelve fans. What colour are the fans ? They are blue. At the coner, there is a shelf , many books are in the shelf. I like the books very much.
This is my classroom , it is very nice. I like my classroom very much . Do you have a nice classroom, too ?

 

ห้องเรียนของฉัน

ห้องเรียนของฉันใหญ่ มีโต๊ะและเก้าอี้สี่สิบตัวในห้องเรียน มีกระดานสีดำสองกระดานบนผนัง ห้องเรียนของฉันมีไฟสิบเอ็ดดวงและพัดลมสิบสองตัว พัดลมสีอะไรน่ะเหรอ พวกมันเป็นสีฟ้า ที่มุมห้องมีชั้นวางหนังสือ มีหนังสือหลายเล่มอยู่ในชั้นวาง ฉันชอบหนังสือมาก นี่คือห้องเรียนของฉันมันดีมาก ฉันชอบห้องเรียนของฉันมาก คุณมีห้องเรียนที่ดีด้วยหรือไม่