คำศัพท์รูปภาพ ยานพาหนะ ภาษาอังกฤษ Vehicles

คำศัพท์รูปภาพ ยานพาหนะ ภาษาอังกฤษ Vehicles

รวมคำศัพท์ สถานที่ รูปภาพภาษาอังกฤษ Place พร้อมคำอ่าน รูปภาพสวยอ่านง่าย รูปภาพคำศัพท์สามารถทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ไปดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

 

vehicles      ( เวท โกท )     ยานพาหนะ

<————————————–>

car      ( คา )     รถยนต์

<————————————–>

bicycle  (  ไบ๊ซิเคิล  )    รถจักรยาน

<————————————–>

bus      ( บัส  )     รถบัส

<————————————–>

taxi    ( แท็กซิ )    แท็กซี่

<————————————–>

Pickup Truck   ( แท็กซิ )   รถกระบะ

<————————————–>

sedan    ( แท็กซิ )   รถเก๋ง

<————————————–>

motorcycle   ( โมเทอะไซ๊เคิล )    จักรยานยนต์

<————————————–>

ambulance   (  แอ๊มบิวเลินซ  )   รถพยาบาล

<————————————–>

van   (  แวน   )    รถตู้

<————————————–>

truck   (  ทรัค  )  รถบรรทุก

<————————————–>

 train   ( เทรน  )   รถไฟ

<————————————–>

boat    ( โบ๊ท  )     เรือพาย

<————————————–>

helicopter   ( เฮ๊ลิค็อพเทอะ  )    เฮลิคอปเตอร์

<————————————–>

airplane   ( แอ๊เพลน   )  เครื่องบิน

<————————————–>