คำศัพท์รูปภาพ สถานที่ ภาษาอังกฤษ Place

คำศัพท์รูปภาพ สถานที่ ภาษาอังกฤษ Place

รวมคำศัพท์ สถานที่ รูปภาพภาษาอังกฤษ Place พร้อมคำอ่าน รูปภาพสวยอ่านง่าย รูปภาพคำศัพท์สามารถทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ไปดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

 

place  ( เพลสส )    ถานที่

<————————————–>

bank    ( แบงคํ )     ธนาคาร

<————————————–>

cinema  ( ซี๊นะเมอะ )    โรงหนัง

<————————————–>

church    ( เชิรํช )    โบสถ์

<————————————–>

temple   ( เทมเพิล )    วัด

<————————————–>

airport   ( แอรํ พอรํท )   สนามบิน

<————————————–>

market   ( ม๊าคิท  )     ตลาด

<————————————–>

fire station    ( ไฟรํเออ สเตชัน)    สถานีดับเพลิง

<————————————–>

hotel    ( โฮเทล )   โรงแรม

<————————————–>

hospital      ( ฮ๊อสปิเทิล )    โรงพยาบาล

<————————————–>

library      ( ไลบระริ )   ห้องสมุด

<————————————–>

museum      ( มิ๊วเซียม  )     พิภิธภัณฑ์

<————————————–>

police station ( โพลิส สเตชัน ) สถานีตำรวจ

<————————————–>

police station ( โพลิส สเตชัน ) สถานีตำรวจ

<————————————–>

restaurant     ( เร๊สตะรอง  )    ภัตตาคาร

<————————————–>

post office   (  โพสต ออฟฟิส  )   ไปรษณีย์

<————————————–>

shopping mall  ( ช้อปปิง มอล  )  ห้างสรรพสินค้า

<————————————–>

school  ( สกูล  )  โรงเรียน

<————————————–>

car park    (  คาร์ พาร์ท  )    ที่จอดรถ

<————————————–>

university     ( ยูนิเว๊อซิททิ )      มหาวิทยาลัย

<————————————–>

stadium    (  สเตเดียม )    สนามกีฬา

<————————————–>

cemetery   (  เซมเมอเทอริ )    ป่าช้า

<————————————–>

zoo  (  ซู )    สวนสัตว์

<————————————–>

train station   (  เทรน สเตชั่น )    สถานีรถไฟ

<————————————–>