คำศัพท์รูปภาพ ห้องครัว ภาษาอังกฤษ Kitchen

คำศัพท์รูปภาพ ห้องครัว ภาษาอังกฤษ Kitchen

รวมคำศัพท์ห้องครัว ภาษาอังกฤษ Kitchen พร้อมคำอ่าน รูปภาพสวยอ่านง่าย รูปภาพคำศัพท์สามารถทำให้จำคำศัพท์ไดง่ายขึ้น ไปดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

Kitchen      (คิท เชิ่น)        ห้องครัว

<————————————–>

spoon      (สปูน)      ช้อน

<————————————–>

fork      (ฟอร์ค)     ส้อม

<————————————–>

knife    (ไนฟ)     มีด

<————————————–>

bowl        (โบล)        ชาม

<————————————–>

chopstick        (ช็อพสติค)       ตะเกียบ

<————————————–>

glass       (กลาส)         แก้วน้ำ

<————————————–>

plate        (เพลท)      จาน

<————————————–>

frying pan     (ฟร๊ายยิง แพน)     กระทะ

<————————————–>

saucer     (ซ๊อสเซอ)    จานรองถ้วย

<————————————–>

ladle      (เล๊เดิล)     ทัพพี

<————————————–>

cutting board    (คั๊ททิง บอด)     เขียง

<————————————–>

mortar    (ม๊อเทอะ)      ครก

<————————————–>

tray    (เทร๊)    ถาด

<————————————–>

kettle     (เค็ทเทิล)    กาน้ำร้อน

<————————————–>

lighter    (ไลฟท์เทอะ)    ไฟแช็ก

<————————————–>

apron     (เอ๊เพริน)     ผ้ากันเปื้อน

<————————————–>

teapot       (ที๊พ็อท)     กาน้ำชา

<————————————–>

oven    (เอิ๊ฝเวิน)     เตาอบ

<————————————–>

blender    (เบล็นเดอะ)       เครื่องปั่น

<————————————–>

gas stove      (แก๊ส สโตฝ)      เตาแก๊ส

<————————————–>

rice cooker    (ไรซ คุ๊เคอะ)      หม้อหุงข้าว

<————————————–>

refrigerator      (ริฟริ๊จเจอะเรเทอะ)       ตู้เย็น

<————————————–>

refrige      (ฟริ๊จ)       ตู้เย็น

<————————————–>