คำศัพท์รูปภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ Electrical Appliances

คำศัพท์รูปภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ Electrical Appliances

คำศัพท์รูปภาพ พร้อมคำอ่านดูง่าย เรียนรู้ไว้ รวบรวมคำศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

<————————————–>

Electrical Appliances  (อิเล็ค ทริค เคิล แอปเพลียนซิ)  เครื่องปรับอากาศ

<————————————–>

fan     ( แฟน )    พัดลม

<————————————–>

refrigerator   (รีฟริจ’จะเรเทอะ)   ตู้เย็น

<————————————–>

fridge       ( ฟริจ)      ตู้เย็น

<————————————–>

speaker    (สปิคเคอะ)     ลําโพง

<————————————–>

iron    (ไอ เอิร์น)   เตารีด

<————————————–>

rice cooker   (ไรช คุคเคอะ)    หม้อหุงข้าว

<————————————–>

microwave   (ไมโครเวฟว)   เตาไมโครเวฟ

<————————————–>

blender    (เบลนเดอะ)   เครื่องปั่น

<————————————–>

washing machine   (วอช ชิง มะชิน)   เครื่องซักผ้า

<————————————–>

dishwasher    (ดิช วอชเชอะ)   เครื่องล้างชาม

<————————————–>

telephone   (เทล ลิโฟน)   โทรศัพท์

<————————————–>

vacuum   (แวคคิวอัม)  เครื่องดูดฝุ่น

<————————————–>

air conditioner   (แอร์ คอนดิช ชันเนอะ)   เครื่องปรับอากาศ

<————————————–>

 lamp   ( แลมป์ ) โคมไฟ

<————————————–>