คำศัพท์รูปภาพ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ body parts

คำศัพท์รูปภาพ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ body parts

รวมคำศัพท์ ร่างกาย รูปภาพภาษาอังกฤษ body parts พร้อมคำอ่าน รูปภาพสวยอ่านง่าย รูปภาพคำศัพท์สามารถทำให้จำคำศัพท์ไดง่ายขึ้น ไปดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

 

body parts ( บอดี้ พาร์ท )   ส่วนต่างๆของร่างกาย

head   ( เฮด )  หัว

<————————————–>

hair   ( แฮ  )   ผม

<————————————–>

cheek (  ชีคฺ  )   แก้ม

<————————————–>

ear   ( เอียรฺ )   หู

<————————————–>

chin (  ชิน  )  คาง

<————————————–>

eye  ( อาย )  ตา

<————————————–>

eyebrow   ( อายเบรา )   คิ้ว

<————————————–>

mouth   ( เมาธฺ )   ปาก

<————————————–>

teeth     ( ทีธฺ )    ฟัน

<————————————–>

nose    ( โนสฺ )    จมูก

<————————————–>

tongue    ( ทัง )     ลิ้น

<————————————–>

neck      ( เน็คฺ )    คอ

<————————————–>

shoulder   ( โชลเดอรฺ  )   ไหล่

<————————————–>

arm   (  อารม  )    แขน

<————————————–>

chest    ( เชสทฺ )   หน้าอก

<————————————–>

elbow  (  เอลโบ )   ศอก

<————————————–>

hand  ( แฮนดฺ  )   มือ

<————————————–>

finger   (  ฟิงเกอ  )  นิ้วมือ

<————————————–>

palm   (พาล์ม)      ฝ่ามือ

<————————————–>

waist     (  เวสทฺ  )    เอว

<————————————–>

leg   ( เล็กฺ )    ขา

<————————————–>

knee   ( นี )   หัวเข่า

<————————————–>

foot   ( ฟูท  )   เท้า

<————————————–>

toe  (  โท  )  นิ้วเท้า

<————————————–>