บทความอังกฤษสั้น I want to be a writer ฉันอยากเป็นนักเขียน

บทความอังกฤษสั้น

I want to be a writer ฉันอยากเป็นนักเขียน

When I was very small, I liked reading novels, and I watched all kinds of detective cartoons. In my heart, I had a small dream. I wanted to be a writer. So, I have written some short stories, but I am very shy and never let others see them. I keep revising the stories, and when I am ready, I will want my best friend to be my first reader.

 

ฉันอยากเป็นนักเขียน

ตอนที่ฉันยังเล็ก ฉันชอบอ่านนิยายและดูการ์ตูนนักสืบทุกประเภท ในใจฉันมีความฝันเล็ก ๆ ฉันอยากเป็นนักเขียน ดังนั้นฉันจึงเขียนเรื่องสั้น แต่ฉันอายมากและไม่เคยให้คนอื่นเห็น ฉันแก้ไขเรื่องอยู่เสมอและเมื่อฉันพร้อมฉันก็อยากให้เพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคนอ่านคนแรก

 

คำศัพท์น่ารู้

novel   ( นอ เวิล )  นิยาย

reader    (รีด เดอร์  )     ผู้อ่าน

cartoon   ( คาร์ ทูน )    การ์ตูน

detective    ( ดี เทค ทิฟ  )    นักสืบ