ประโยคภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย i ฉัน

ประโยคภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย i ฉัน

รวมประโยคที่ขึ้นต้นด้วย i ฉัน ที่เจอบ่อย

 

I’m not ready.
ไอม นอท เรดดี
ฉันไม่พร้อม

 

I’m tired.
ไอม ไทเออด
ฉันเหนื่อย

 

I’m here.
ไอม เฮียร์
ฉันอยู่นี้

 

I’m lost.
ไอม ลอสท
ฉันหลงทาง

 

I forgot.
ไอ ฟอร์กอท
ฉันลืม

 

I quit !
ไอ ควิท
ฉันไม่ทําแล้ว

 

I knew it.
ไอนู อิท
ฉันว่าแล้ว

 

I’m single.
ไอม ซิงเกิล
ฉันโสด

 

I’m thirsty.
ไอม เทิร์สที
ฉันหิวน้ำ

 

I agree.
ไอ อะกรี
ฉันเห็นด้วย

 

I can do it.
ไอ แคน ดูอิท
ฉันทํามันได้

 

I’m in a hurry.
ไอม อิน อะ เฮอรี
ฉันกําลังรีบ

 

I’m cold.
ไอม โคลด
ฉันหนาว

 

I don’t mind.
ไอ โดนท มายด์
ฉันไม่ถือสา

 

I have no choice.
ไอ แฮฟ โน ชอยซ
ฉันไม่มีทางเลือก

 

I understand.
ไอ อันเดอะสแทนด
ฉันเข้าใจ

 

I guess so.
ไอ เกส โซ
ฉันเดาว่างั้น

 

I don’t like it.
ไอ โดนท ไลค อิท
ฉันไม่ชอบมัน

 

I found it.
ไอเฟาดอิท
ฉันเจอมันแล้ว

 

I’m full.
ไอม ฟูล
ฉันอิ่มแล้ว