บทความอังกฤษสั้น I Love Shopping Online ครอบครัวของฉัน

บทความอังกฤษสั้น

I Love Shopping Online ครอบครัวของฉัน

 

Nowadays, computer has been an important part of people’s life. They can use computer to work and talk to their friends and families. As for me, I like shopping online. I can compare the price and then buy the best one. I will use my mother’s cell phone to pay the bill. It is so convenient. Online shopping saves a lot of time.

 

ฉันชอบช้อปปิ้งออนไลน์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความสำคัญเป็นส่วนในชีวิตของผู้คน พวกเขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัว ส่วนฉันชอบช้อปปิ้งออนไลน์ ฉันสามารถเปรียบเทียบราคาแล้วซื้อได้อันที่ดีที่สุด ฉันจะใช้ มือถือของแม่ในการจ่ายบิล สะดวกมาก การซื้อของออนไลน์ช่วยประหยัดเวลาได้มาก

 

คำศัพท์น่ารู้

price    (  ไพรส )     ราคา

compare    ( คอม แพร )   เปรียบเทียบ

important    ( อิมพอร์ต แทนท์ )  สำคัญ

convenient   ( คอน วี เนียนท์) สะดาก