บทความอังกฤษสั้น I Have a Secret ฉันมีความลับ

บทความอังกฤษสั้น

I Have a Secret ฉันมีความลับ

My parents are the best people in the world, they treat me so well and they will never shout at me. I want to do something for them, so I study very hard to get the highest mark in my class. I just want my parents to be proud of me. This is my secret, I will not tell my parents, I want to surprise them.

 

ฉันมีความลับ

พ่อแม่ของฉันเป็นคนที่ดีที่สุดในโลก พวกท่านปฏิบัติกับฉันเป็นอย่างดีและพวกท่านจะไม่ตะโกนใส่ฉัน ฉันต้องการทำบางอย่างเพื่อพวกท่าน ดังนั้นฉันจึงตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน ฉันแค่อยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวฉัน นี่เป็นความลับของฉัน ฉันจะไม่บอก ฉันอยากเซอร์ไพรส์พวกท่าน

 

คำศัพท์น่ารู้

proud     (  เพราด์ )    ภูมิใจ

secret    ( ซี เครท  )    ความลับ

parents     ( เพ เรนท์ )    พ่อแม่

surprise     (  เซอร์ ไพรส )   ประหลาดใจ