พยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียง silent letters

ทำความรู้จัก “silent letters” (พยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียง) ที่ทำให้หลายคนสับสน อ่านผิดกันบ่อย ๆ

ในคำเหล่านี้ ตัว B ไม่ออกเสียง (silent B )

– bomb (บอม – ระเบิด)
– climb (ไคลม – ปีน)
– comb (โคม – หวี)
– dumb (ดัม – โง่)
– lamb (แลม – เนื้อแกะ)
– numb (นัม – ด้านชา)
– thumb (ธัม – นิ้วโป้ง)
– tomb (ทูม – สุสาน)
– debt (เดท – หนี้)
– subtle (ซัท-เถิล – ละเอียด, ยิบย่อย)

ส่วนในคำเหล่านี้ ไม่ต้องออกเสียงตัว L (silent L)

– could, should, would
– calf (คาฟ – น่อง), half
– chalk, talk, walk
– calm (คาม – ใจเย็น), palm (พาม- อุ้งมือ)
ตัว P ก็มีบ้าง (silent P)
– psychology (ไซ-คอ-เหลอะ-จี – จิตวิทยา)
– receipt (รี-ซีท – ใบเสร็จ)
กับตัว T (silent T)
– listen (ลิส-เซิน)
– castle (แคส-เซิล)
รวมไปถึงตัว W ด้วย (silent W)
– answer (อาน-เสอะ UK / แอน-เซอรฺ US)
– sword (สอด)
– two (ทู)
– who (ฮู)

 

ความรู้ดีๆจากเพจ พ่อผมเป็นคนอังกฤษ