คำศัพท์อังกฤษ ผลไม้ Fruits พร้อมตัวอย่างประโยค

คำศัพท์อังกฤษ ผลไม้ Fruits

พร้อมตัวอย่างประโยค

mango [แมง โก] มะม่วง

::ตัวอย่างประโยค::

Mango are in season now.
ตอนนี้เข้าสู่ฤดูมะม่วงแล้ว

apple [แอป โปะ] แอปเปิ้ล

::ตัวอย่างประโยค::

This apple is sweet.
แอปเปิ้ลลูกนี้หวานมาก

orange [ โอ เรนจ์ ] ส้ม

::ตัวอย่างประโยค::

These oranges are very sour.
ส้มพวกนี้มีรสเปรี้ยวมาก

banana [ บา นา หน่า ] กล้วย

::ตัวอย่างประโยค::

I’m allergic to bananas.
ฉันแพ้กล้วย

papaya [ ผ่า พา หย่า ] มะละกอ

::ตัวอย่างประโยค::

His dad want to eat papaya.
พ่อของเขาอยากกินมะละกอ

watermelon [ วอเดอร์ เมลอน ] แตงโม

::ตัวอย่างประโยค::

I often eat watermelon in the summer.
ฉันมักจะกินแตงโมในฤดูร้อน

coconuts [ โค โค นัส ] มะพร้าว

::ตัวอย่างประโยค::

He doesn’t like eat coconuts.
เขาไม่ชอบกินมะพร้าว

pineapple [ พาย นา โปะ ] สับปะรด

::ตัวอย่างประโยค::

Pineapples are very delicious.
สับปะรดอร่อยมาก

grape [ เกรพ ] องุ่น

::ตัวอย่างประโยค::

These grapes are too expensive.
องุ่นพวกนี้แพงมาก

durian [ ดู เรียน ] ทุเรียน

::ตัวอย่างประโยค::

He wants to buy a durian.
เขาอยากซื้อทุเรียน

cherry [ เชอ ริ ] เชอร์รี่

::ตัวอย่างประโยค::

I want to buy a half kilo of cherries.
ฉันอยากซื้อเชอร์รี่ครึ่งกิโลกรัม

mangosteen [ แมง โก ตีน ] มังคุด

::ตัวอย่างประโยค::

Those mangosteens are moldy.
มังคุดพวกนี้ขึ้นราแล้ว

rambuton [ แรม บู ทัน ] เงาะ

::ตัวอย่างประโยค::

I like to eat rambutons.
ฉันชอบกินเงาะ

pomegranate [ พอ เมอ แกรน เนท ] ทับทิม

::ตัวอย่างประโยค::

Jack doesn’t like to eat pomegranates.
แจ็คไม่กินทับทิม