บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เว็บไซต์ Websites

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เว็บไซต์ Websites

      กดฟังเสียงที่นี่ Website

A:What type of websites do you often search for?
คุณมักจะเข้าเว็บไซต์ประเภทไหน

B:It varies depending on my goal. I prefer entertainment and education websites such as facebook.com, wikipedia.org and VOA Special English.
มันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุกประสงค์ ฉันชอบเว็บไซต์บันเทิงและการศึกษา เช่น facebook.com, wikipedia.org และ VOA Special English

 

A:How long have you been using them?
คุณเข้าใช้เว็บไวต์มานานเท่าไหร่แล้ว

B:I have been using these websites since I was a freshman at university.
ฉันใช้เว็บไซต์เหล่านี้ตั้งแต่ฉันยังเป็นนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย

 

A:What do you visit those websites for?
คุณเข้าเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่ออะไรหรือ

B:I use them to study online or relax after working.
ฉันใช้เรียนออนไลน์หรือพักผ่อนหลังเลิกงาน

 

A:What’s your favorite website?
เว็บไซต์โปรดของคุณคืออะไร

B:I think it’s probably youtube.com.
ฉันคิดว่าน่าจะเป็น youtube.com

 

A:Can you read websites in English?
คุณอ่านเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ไหม

B:Yes, I can. Most useful websites are written in English.
ได้ ฉันอ่านได้ เว็บไซต์ที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

A:What’s the most popular website in your country?
เว็บไซต์อะไรที่เป็นที่ยอดนิยมในประเทศของคุณ

B:I’m not quite sure, but I guess it would be facebook.com.
ฉันไม่ค่อยแน่ใจ แต่เดาว่าน่าจะเป็น facebook.com

 

A:Do you think the youth should use websites as a reliable source of knowledge?
คุณคิดว่าเยาวชนควรใช้เว็บไซต์เป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้หรือไม่

B:Not always, they should choose their sources carefully.
ไม่เสมอไป พวกเขาควรระมัดระวังในการเลือกแหล่งที่มา

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/