บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง รายการทีวี TV program

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง รายการทีวี TV program

 

 

      กดฟังเสียงที่นี่ TV Program

 

A: What is your favorite TV program?
รายการทีวีที่คุณชอบรายการอะไร

B: Well, I watch a lot, but the one I like best is “How’s it made”.
ฉันดูบ่อยมาก แต่ที่ชอบที่สุดคือรายการ “How’s it made”

 

A: Is that an international TV program?
นั่นคือรายการทีวีต่างประเทศหรือเปล่า

B: Yes, it is. It’s available in Canada, Europe, Australia, New Zealand, Southeast Asia, and so on.
ใช่ มีให้บริการในแคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่อื่นๆ

 

A: What is the TV program about?
รายการทีวีเกี่ยวกับอะไร

B: Its name somehow describes the content, which is about the process of making things like lipsticks, balls, candy, toys, chocolate and so on.
ชื่อรายการสามารถอธิบายเนื้อหารายการได้เลย เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทำสิ่งต่างๆ เช่น ลิปสติก ลูกบอล ลูกอม ของเล่น ช็อคโกแลต และอื่นๆ

 

A: How often do you watch that TV program?
คุณดูรายการทีวีนั้นบ่อยแค่ไหน

B: Almost every day after dinner.
เกือบทุกวันหลังอาหารเย็น

 

A: Who watches that program with you?
ใครดูรายการนั้นกับคุณบ้าง

B: My family watches it together. My younger brother can’t wait to turn on the TV.
ครอบครัวของฉันดูด้วยกัน น้องชายของฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดทีวี

 

A: What channel is it on?
ช่องอะไรครับ

B: A very common one, Discovery channel, which focuses on popular science, technology, and history.
ช่อง Discovery ธรรมดาๆ ซึ่งเน้นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และประวัติศาสตร์ยอดนิยม

 

A: Why do you like that TV program?
ทำไมคุณถึงชอบรายการทีวีนั้น

B: I love learning new things, especially about how everything is produced. I would love to run a business about hand-made cosmetics.
ฉันชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีการผลิตทุกอย่าง ฉันชอบที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางทำมือ

 

A: How does that TV program change you?
รายการทีวีนั้นได้เปลี่ยนคุณอย่างไรบ้าง

B: I know more about the world around me. It also supports me in my career path to make my dream come true.
ฉันรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโลกรอบตัวฉัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนฉันในเส้นทางอาชีพของฉันเพื่อทำให้ความฝันของฉันเป็นจริง

 

A: Who is its target audience?
ใครคือกลุ่มเป้าหมาย

B: It particularly aims at families and younger audiences.
กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวและผู้ชมที่อายุน้อย

 

A: Would you recommend that TV program to your friends?
คุณจะแนะนำรายการทีวีนั้นให้เพื่อนของคุณหรือไม่

B: Yes, of course. They would be crazy about the program, I bet.
ใช่ แน่นอน พวกเขาจะคลั่งไคล้โปรแกรมทีวีนี้แน่ พนันได้เลย

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/