บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ท่องเที่ยว Travel

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ท่องเที่ยว Travel

      กดฟังเสียงที่นี่ สนทนาTravel

A:How many places have you traveled to?
คุณไปเที่ยวมาแล้วที่ไหนบ้าง

B:I’ve visited all the provinces throughout my country.
ฉันได้ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศในประเทศของฉัน

 

A:Who do you usually go with?
ปกติคุณไปกับใคร

B:I often go with my family, sometimes with my best friends.
ฉันมักจะไปกับครอบครัว บางครั้งก็ไปกับเพื่อนสนิท

 

A:What’s your favorite tourist attraction?
สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชอบคือที่ไหน

B:That would be Venice city in Italy. I love riding the gondola along the canals while watching Italian people live their daily lives.
ก็คงจะเป็นเมืองเวนิสในอิตาลี ฉันชอบนั่งเรือกอนโดลาไปตามลำคลองในขณะที่ดูคนอิตาลีใช้ชีวิตประจำวัน

 

A:Have you ever been abroad?
คุณเคยไปต่างประเทศหรือไม่

B:Yes, I have. I came to Italy last year for a business trip.
ใช่ฉันเคย ฉันมาอิตาลีเมื่อปีที่ ไปทำธุรกิจ

 

A:What language do you use when traveling?
คุณใช้ภาษาอะไรตอนไปเที่ยว

B:English, but sometimes I have to use body language since not all people are good at English.
ภาษาอังกฤษ แต่บางครั้งฉันก็ต้องใช้ภาษากาย เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เก่งภาษาอังกฤษ

 

A:What do you usually do during your trip?
คุณมักจะทำอะไรในระหว่างการเดินทางของคุณ

B:I often go sightseeing, take pictures, mingle with the local people and sample the local cuisine.
ฉันมักจะไปเที่ยว ถ่ายรูป คลุกคลีกับคนในท้องถิ่น และลิ้มลองอาหารท้องถิ่น

 

A:What do you do to prepare for your trip?
คุณเตรียมอะไรบ้างสำหรับการเดินทางของคุณ

B:Before the trip, I search for information about the location, weather, famous tourist attractions, transportation, local cuisine and prices on the internet.
ก่อนการเดินทาง ฉันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ สภาพอากาศ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง อาหารท้องถิ่น และราคาบนอินเทอร์เน็ต

 

A:What do you usually bring when you travel?
คุณเอาอะไรไปเมื่อคุณไปเที่ยว

B:I usually pack my suitcase with some necessary items such as clothes, medicine, food, a map, and a camera.
ฉันจะเอาสิ่งของจำเป็นบางอย่างใส่ในกระเป๋าเดินทาง เช่น เสื้อผ้า ยา อาหาร แผนที่ และกล้อง

 

A:Do you prefer traveling by car, train or plane?
คุณชอบเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบินมากกว่ากัน

B:I prefer planes although it can be a little expensive. Planes are much faster than any other mode of transport.
ฉันชอบเครื่องบินมากกว่า ถึงแม้ว่ามันอาจจะแพงไปหน่อย เครื่องบินเร็วกว่าการเดินทางรูปแบบอื่นมาก

 

A:Do you prefer traveling alone or joining a guided tour?
คุณชอบเดินทางคนเดียวหรือร่วมทัวร์แบบมีไกด์

B:I love backpacking with my friends who share the same interests as me.
ฉันชอบแบกเป้กับเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกันกับฉัน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/