บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ขนส่ง Transport

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ขนส่ง Transport

      กดฟังเสียงที่นี่ Transport

 

A: What is the most popular means of transport in your country?
วิธีการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศของคุณคืออะไร

B: Most people in my country travel by car.
คนส่วนใหญ่ในประเทศของฉันเดินทางโดยรถยนต์

 

A: How do you go to school or work?
คุณไปโรงเรียนหรือทำงานอย่างไร

B: I prefer bus due to its convenience. I enjoy reading books while sitting on the bus.
ฉันชอบรถเมล์เพราะมันสะดวก ฉันสนุกกับการอ่านหนังสือขณะนั่งบนรถเมล์

 

A: How often do you take busses?
คุณขึ้นรถเมล์บ่อยแค่ไหน?

B: Every day. I went to school by bus 2 years ago, and the bus is still my best choice.
ทุกวัน ฉันไปโรงเรียนโดยรถเมล์เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และรถเมล์ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของฉัน

 

A: Do people in your country like traveling by bus?
คนในประเทศของคุณชอบเดินทางโดยรถเมล์หรือไม่?

B: Not really, they have their own cars.
ไม่เท่าไหร่ พวกเขามีรถเป็นของตัวเอง

 

A: What are some benefits of traveling by bicycle?
ประโยชน์ของการเดินทางโดยใช้จักรยานมีอะไรบ้าง

B: It’s a good way of doing exercise. We can protect our environment as well.
มันเป็นวิธีที่ดีในการออกกำลังกาย เราสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราได้เช่นกัน

 

A: Do you prefer public transport or private transport?
คุณชอบการขนส่งสาธารณะหรือรถส่วนตัว

B: Public transport is much cheaper.
ขนส่งสาธารณะถูกกว่ามาก

 

A: Do you think bus should replace other means of transport?
คุณคิดว่ารถรถเมล์ควรเปลี่ยนวิธีการขนส่งแทนการขนส่งอย่างอื่นหรือไม่

B: Sure. In the future, busses should be used widely by commuters.
แน่นอน ในอนาคต รถเมล์ควรใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้สัญจรไปมา

 

A: What do the government do to encourage people to use public transport?
รัฐบาลทำอะไรเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะบ้าง

B: It’s a good idea to make public transport as convenient as private transport. Besides, more campaigns should be launched to raise the awareness of protecting our environment.
เป็นความคิดที่ดีที่จะทำให้การขนส่งสาธารณะสะดวกเหมือนกับรถส่วนตัว นอกจากนี้ ควรมีการเปิดตัวแคมเปญเพิ่มเติมเพื่อสร้างความตระหนักในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

 

A: How has the transport changed recently?
เมื่อเร็ว ๆ นี้การขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

B: There are more cars in a household now than before, which partly leads to traffic jams in some cosmopolitan cities.
มีรถยนต์ในครัวเรือนมากกว่าเมื่อก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งนำไปสู่การจราจรติดขัดในเมืองทั่วโลก

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/