บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง รถติด Traffic Jam

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง รถติด Traffic Jam

      กดฟังเสียงที่นี่ Traffic Jam

 

A:Are you comfortable with traffic jam?
คุณสบายใจกับการจราจรติดขัดหรือไม่

B:Not at all. I feel annoyed.
ไม่เลย ฉันรู้สึกรำคาญ

 

A:Why does it happen?
ทำไมมันถึงเกิดขึ้น

B:Because there are too many vehicles on the streets during rush hours.
เนื่องจากมีรถบนท้องถนนมากเกินไปในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

 

A:How often do you sit in a traffic jam?
คุณนั่งรถติดบ่อยแค่ไหน

B:Just every day, when I finish office hour and go back home.
ทุกวัน เมื่อฉันเลิกงานและกลับบ้าน

 

A:What time in a day are you usually caught in a traffic jam?
ปกติคุณเจอรถติดตอนกี่โมงในหนึ่งวัน

B:In rush hour at 7 a.m and 5 p.m
ในชั่วโมงเร่งด่วน เวลา 7.00 น. และ 17.00 น.

 

A:How long does it take to escape from the traffic jam?
ใช้เวลานานแค่ไหนในการหลบหนีจากรถติด

B:At least half an hour.
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

 

A:What do you do while waiting in a long line?
คุณทำอะไรระหว่างรอ

B:I often glance at my watch actually.
ฉันมักจะเหลือบมองนาฬิกา

 

A:Have you ever had any trouble caused by traffic jam?
คุณเคยมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดจากรถติด

B:Yes, just yesterday I was late for an important meeting with my clients.
ใช่ เมื่อวานฉันมาประชุมสายกับลูกค้าคนสำคัญ

 

A:How has the traffic situation changed recently?
ช่วงนี้สภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้ว

B:There are more vehicles, which makes traffic jam more and more serious.
มียานพาหนะมากขึ้น ซึ่งทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆ

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/