บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Technological advancements

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Technological advancements

      กดฟังเสียงที่นี่ Technological Advancements

 

A: Are you a tech and gadget lover?
คุณเป็นคนชอบเทคโนโลยีและแกดเจ็ตหรือไม่

B: Yes, I am. I love shopping for new gadgets.
ใช่ฉันชอบ ฉันชอบซื้อของใหม่ๆ

 

A: What is an important technological advancement you know?
อะไรคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญเท่าที่คุณทราบ

B: That’s the emergence of online payment systems like Credit Cards or Paypal thanks to the development of the Internet, I think.
การเกิดขึ้นของระบบการชำระเงินออนไลน์ เช่น บัตรเครดิตหรือ Paypal ต้องขอบคุณการพัฒนาอินเทอร์เน็ต ฉันว่านะ

 

A: What do you use it for?
คุณใช้ทำอะไรบ้าง

B: I use these services to do shopping online. Now I can book flight tickets in advance without the need to go to the agency.
ฉันใช้บริการบริการเหล่านั้นเพื่อช็อปปิ้งออนไลน์ ตอนนี้สามารถจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องไปเอเจนซี่

 

A: How long have you been using it?
คุณใช้มานานแค่ไหนแล้ว

B: I’ve been using these services for around 3 years.
ฉันใช้บริการเหล่านี้มาประมาณ 3 ปีแล้ว

 

A: Does it make your life easier?
มันทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นหรือไม่

B: Sure. It’s fast, simple and convenient.
แน่นอน รวดเร็ว ง่าย และสะดวกสบาย

 

A: How did it change your life?
มันเปลี่ยนชีวิตคุณได้ยังไงบ้าง

B: Well, I can enjoy my life more. I can do a plenty of things online like shopping, transferring money, booking tickets, and so on.
อืม ฉันสามารถสนุกกับชีวิตของฉันมากขึ้น ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้มากมาย เช่น ช็อปปิ้ง โอนเงิน จองตั๋ว และอื่นๆ

 

A: How often do you use it?
คุณใช้บ่อยแค่ไหน

B: At least once a week.
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

 

A: What are other technological advancements you know?
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่น ๆ บ้าง

B: There are many: electricity, smartphone, the internet, robot, and so on.
มีหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต หุ่นยนต์ และอื่นๆ

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/