บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ของขวัญ Presents

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ของขวัญ Presents

      กดฟังเสียงที่นี่ Presents

 

A: What kind of presents are popular in your country?
ของขวัญแบบไหนที่ได้รับความนิยมในประเทศของคุณ

B: It depends on the receivers. For children, toys are the best choice. For youth, souvenirs are recommended.
ขึ้นอยู่กับผู้รับ สำหรับเด็ก ของเล่นคือทางเลือกที่ดีที่สุด และแนะให้ของที่ระลึกกับเยาวชน

 

A: Who gave presents to you? On what occasions?
ใครให้ของขวัญคุณ ในโอกาสใดบ้าง

B: I have received many presents, most of which were from my friends. They gave me gifts on my birthday.
ฉันได้รับของขวัญมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเพื่อนของฉัน พวกเขาให้ของขวัญฉันในวันเกิด

 

A: What was your last present?
ของขวัญล่าสุดของคุณคืออะไร

B: It was a hand-made doll, given by my best friend when I moved to another city.
มันเป็นตุ๊กตาทำมือ เพื่อนรักของฉันให้ตอนย้ายไปเมืองอื่น

 

A: What was the one you like best?
ของขวัญอันไหนที่คุณชอบที่สุด

B: I loved my book Nepal a lot. It was given to me on my 23rd birthday by my brother.
ฉันชอบหนังสือเนปาลของฉันมาก พี่ชายมอบให้ในวันเกิดปีที่ 23 ของฉัน

 

A: Did you ever get a present you didn’t like?
คุณเคยได้รับของขวัญที่คุณไม่ชอบหรือไม่

B: Yes, I have, but I still treasure and take care of them.
ใช่ ฉันเคย แต่ฉันยังคงรักและดูแลของพวกนั้น

 

A: How do you thank people who give you presents?
คุณขอบคุณคนที่ให้ของขวัญคุณอย่างไร

B: I gave them presents that they would like.
ฉันให้ของขวัญที่พวกเขาอยากได้

 

A: What are the times of the year that people give presents in your country?
ช่วงเวลาไหนของปีที่ผู้คนให้ของขวัญในประเทศของคุณ

B: Some special occasions are birthdays, weddings, graduation, New
Year’s day, Valentine’s day, housewarming ceremonies, etc.
บางโอกาสพิเศษเช่น วันเกิด งานแต่ง รับปริญญา วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ พิธีขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ

 

A: Who was the last person you gave a present to?
คนสุดท้ายที่คุณให้ของขวัญคือใคร

B: My mom, I bought her a coat on a business trip to Bangkok.
แม่ของฉัน ฉันซื้อเสื้อโค้ทให้ท่านเพื่อเดินทางไปทำธุรกิจที่กรุงเทพฯ

 

A: Is giving presents important in daily life?
การให้ของขวัญมีความสำคัญในชีวิตประจำวันหรือไม่

B: Yes, it is. It’s one of the best ways to show your love and gratitude to someone.
ใช่มันจำเป็น เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการแสดงความรักและความกตัญญูต่อใครบางคน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/