บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง นักการเมือง Politician

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง นักการเมือง Politician

      กดฟังเสียงที่นี่ Politician

 

A: Who is your favorite politician?
นักการเมืองที่คุณชื่นชอบคือใคร

B: She’s Hillary Diane Rodham Clinton, an American politician.
เธอคือฮิลลารี ไดแอน ร็อดแฮม คลินตัน นักการเมืองชาวอเมริกัน

 

A: Where is she from?
เธอมาจากไหน

B: She comes from the USA.
เธอมาจากสหรัฐอเมริกา

 

A: Does she appear on TV?
เธอปรากฏตัวทางทีวีหรือไม่

B: Yes, quite often. She usually shows up on TV in news programs.
ใช่ ค่อนข้างบ่อย เธอมักจะปรากฏตัวทางทีวีในรายการข่าว

 

A: What is appealing about her?
เสน่ห์ของเธอคืออะไร

B: She’s a democratic politician.
เธอเป็นนักการเมืองประชาธิปไตย

 

A: Is she famous?
เธอมีชื่อเสียงเหรอ

B: Yes, she’s well-known all over the world.
ใช่ เธอเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

A: Does she have a great influence on people?
เธอมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คนหรือไม่

B: Yes. I think so. She fights for humans rights. She has a very controversial and influential speech that ‘human rights are women’s rights and women’s rights are human rights.’
ใช่. ฉันคิดอย่างนั้น. เธอต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เธอมีคำพูดที่ขัดแย้งและมีอิทธิพลอย่างมากว่า ‘สิทธิมนุษยชนคือสิทธิสตรีและสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน’

 

A: Do you want to be like her?
คุณต้องการที่จะเป็นเหมือนเธอไหม

B: Being a politician has never been my dream, actually.
การเป็นนักการเมืองไม่เคยอยู่ในความฝันของฉันเลยจริงๆ

 

A: Why do you admire her?
ทำไมคุณถึงชื่นชมเธอ

B: She’s one of the few women who succeed in politics.
เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จทางการเมือง

 

A: What did she do that you can tell others?
คุณจะบอกคนอื่นอะไรบ้างกับสิ่งที่เธอทำ

B: Oh, a lot of things. She cares for people’s health. She also tackles the issues of adoption and family safety.
โอ้ หลายสิ่งหลายอย่าง เธอใส่ใจในสุขภาพของผู้คน เธอยังกล่าวถึงประเด็นการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและความปลอดภัยของครอบครัว

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/