บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ศัลยกรรมพลาสติก Plastic Surgery

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ศัลยกรรมพลาสติก Plastic Surgery

      กดฟังเสียงที่นี่ Plastic Surgery

 

A: Is plastic surgery popular in your country?
การทำศัลยกรรมพลาสติกเป็นที่นิยมในประเทศของคุณหรือไม่

B: Not really. People in my country are not so interested in plastic surgery.
ไม่เลย คนในประเทศของฉันไม่สนใจการทำศัลยกรรมพลาสติกมากนัก

 

A: What do you think about people having plastic surgery?
คุณคิดอย่างไรกับคนที่ทำศัลยกรรมพลาสติก

B: It’s hard to say. As long as they find happiness in what they’re doing, it’s fine with me.
มันยากที่จะพูด ตราบใดที่พวกเขาพบความสุขในสิ่งที่พวกเขาทำ ฉันก็โอเค

 

A: Why do you think people do it?
คุณถึงคิดว่าทำไมคนทำอย่างนั้น

B: They want to gain a better look, I believe. That’s understandable.
พวกเขาต้องการให้มีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้น ฉันเชื่อ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้

 

A: Is plastic surgery bad?
การทำศัลยกรรมพลาสติกไม่ดีหรือไม่

B: It’s bad for health in the long run.
มันไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาว

 

A: Does it do harm to your health?
มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

B: Sure, there are several unhealthy substances in the medical treatments which may be harmful to your body.
แน่นอนว่ามีสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหลายอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณ

 

A: Do you think changing your look is a good thing?
คุณคิดว่าการเปลี่ยนลุคของคุณเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่

B: Yes, I can’t deny that changing for a better appearance is what people should do. But don’t abuse plastic surgery or you will face serious health problems later on.
ใช่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรูปลักษณ์ที่ดีขึ้น คือสิ่งที่ผู้คนควรทำ แต่อย่าทำศัลยกรรมพลาสติกเลย มิฉะนั้นคุณจะประสบปัญหาสุขภาพร้ายแรงในภายหลัง

 

A: Do you think the development of plastic surgery is a positive or negative trend?
คุณคิดว่าการพัฒนาของการทำศัลยกรรมพลาสติกมีแนวโน้มในเชิงบวกหรือเชิงลบ

B: It’s more a positive trend, I guess. Thanks to plastic surgery, people who think they don’t look good can now make themselves more attractive.
ฉันคิดว่ามันเป็นแนวโน้มเชิงบวกมากกว่า การทำศัลยกรรมทำให้คนที่คิดว่าตัวเองไม่ดูดี สามารถช่วยให้ตัวเองดูมีเสน่ห์ขึ้นได้

 

A: Do you care more about your outlook or inner soul?
คุณใส่ใจกับรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าจิตวิญญาณภายในของคุณมากขึ้นหรือไม่?

B: As for me, the inner soul does matter more although outside appearance is important, too.
สำหรับฉัน จิตวิญญาณภายในมีความสำคัญมากกว่า แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็มีความสำคัญเช่นกัน

 

A: What is a part of your face that you wish to change?
ส่วนไหนของใบหน้าที่คุณอยากจะเปลี่ยน

B: Although I have some imperfect parts, I have no wish to change anything. I love the natural appearance my parents gave me.
แม้ว่าฉันจะมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ แต่ฉันก็ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร ฉันชอบรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติที่พ่อแม่มอบให้ฉัน

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/