บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เพื่อนบ้าน Neighbor

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เพื่อนบ้าน Neighbor

      กดฟังเสียงที่นี่ Neighbor

 

A: Who is your neighbor?
ใครคือเพื่อนบ้านของคุณ

B: My neighbor is a university student. He lives next to my apartment.
เพื่อนบ้านของฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เขาอาศัยอยู่ถัดจากอพาร์ตเมนต์ของฉัน

 

A: When did you become neighbors?
คุณกลายเป็นเพื่อนบ้านกันเมื่อไหร่

B: I first met him when I moved to this apartment 2 years ago.
ฉันพบเขาครั้งแรกเมื่อฉันย้ายมาอพาร์ตเมนต์นี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

 

A: Is he friendly?
เขาเป็นมิตรมั้ย

B: Yes, he is. He always smiles when he sees me.
ใช่เขาเป็น เขายิ้มเสมอเมื่อเห็นฉัน

 

A: How often do you see him?
คุณเจอเขาบ่อยแค่ไหน

B: Every day at the gate. Sometimes I invite him to my apartment when I throw a party.
ทุกวันที่ประตู บางครั้งฉันเชิญเขาไปที่อพาร์ตเมนต์ของฉันเมื่อฉันจัดงานปาร์ตี้

 

A: Do you have any problems with him?
คุณมีปัญหาอะไรกับเขาไหม

B: Only once when he sang karaoke too loud, which kept me awake all night. We ended up talking to each other the next day, and he never sang karaoke at midnight from then on.
ครั้งเดียวตอนที่เขาร้องคาราโอเกะดังเกินไป ซึ่งทำให้ฉันตื่นทั้งคืน เราลงเอยด้วยการคุยกันในวันรุ่งขึ้น และเขาไม่เคยร้องคาราโอเกะตอนเที่ยงคืนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

A: Does he usually help you?
ปกติเขาช่วยคุณไหม

B: Yes, he does. He usually helps me run errands.
ใช่ เขาช่วย เขามักจะช่วยฉันทำธุระ

 

A: Would you be sad if he moves to another area?
คุณจะเสียใจไหมถ้าเขาย้ายไปที่อื่น

B: Yes, of course. That will upset me if he leaves.
ใช่ แน่นอน นั่นจะทำให้ฉันเสียใจถ้าเขาจากไป

 

A: What’s the difference between friends and neighbors?
เพื่อนกับเพื่อนบ้านต่างกันอย่างไร

B: I’m not quite sure, but I think the difference may lie in the relationship. A friend can be someone you share your feelings with, while a neighbor can just be someone living next door.
ฉันไม่ค่อยแน่ใจ แต่ฉันคิดว่าความแตกต่างอาจอยู่ในความสัมพันธ์ เพื่อนสามารถเป็นคนที่คุณแบ่งปันความรู้สึกด้วย ในขณะที่เพื่อนบ้านเป็นแค่คนอยู่ข้างๆห้อง

 

A: What do you need to be a good neighbor?
เป็นเพื่อนบ้านที่ดีจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

B: Being respectful is the most important factor in building a good relationship.
การให้เกียรติ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/