บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ทิวทัศน์ธรรมชาติ Natural scenery

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ทิวทัศน์ธรรมชาติ Natural scenery

      กดฟังเสียงที่นี่ Natural Scenery

 

A:Do you like visiting natural places?
คุณชอบไปเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติไหม

B:Yes, I do. Being close to nature helps me release stress and worry.
ใช่ฉันชอบ การได้ใกล้ชิดธรรมชาติช่วยให้คลายเครียดและวิตกกังวลได้

 

A:What’s the most impressive natural scenery you’ve ever seen?
ทิวทัศน์ธรรมชาติที่น่าประทับใจที่สุดที่คุณเคยเห็นคืออะไร

B:That’s the horseshoe of the Colorado River in Arizona. It’s such a great scenic place on Earth.
นั่นคือเกือกม้าแห่งแม่น้ำโคโลราโดในรัฐแอริโซนา เป็นสถานที่ที่สวยงามมากบแห่งหนึ่งบนโลก

 

A:When did you see it?
คุณเห็นมันเมื่อไหร่

B:I visited the place last Summer holiday.
ฉันไปเที่ยวสถานที่นั้นในวันหยุดฤดูร้อนที่แล้ว

 

A:Who went with you?
ใครไปกับคุณ

B:I went there with my family. We camped near the place.
ฉันไปที่นั่นกับครอบครัว เราตั้งค่ายพักแรมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนั้น

 

A:What’s special about it?
มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับสถานที่นี้

B:I’m fond of the great nature there. It’s a horseshoe-shaped meander of Colorado river.
ฉันชอบธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่นั่น เป็นเส้นทางคดเคี้ยวรูปเกือกม้าของแม่น้ำโคโลราโด

 

A:How has it changed recently?
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

B:It doesn’t change much actually.
มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก

 

A:What’s the next natural scenery you would like to visit?
ทิวทัศน์ธรรมชาติแห่งต่อไปที่คุณอยากจะไปคือที่ไหน

B:My next destination would be the Maroon Bells in Colorado. I fell in love with mountain ranges and yellow flowers there.
จุดหมายต่อไปของฉันคือ Maroon Bells ในโคโลราโด ฉันหลงรักทิวเขาและดอกไม้สีเหลืองที่นั่น

 

A:What can people get from visiting natural places?
ผู้คนจะได้อะไรจากการไปเที่ยวชมสถานที่ทางธรรมชาติบ้าง

B:People will get closer to Mother Nature. Children have more motivation to discover the world around them.
ผู้คนจะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น เด็กสามารถที่จะค้นพบโลกรอบๆตัวพวกเขามากขึ้น

 

A:What are some famous natural attractions in your country?
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศของคุณมีอะไรบ้าง

B:There are many such as Death Valley, Niagara Falls, the Redwoods, and the Grand Canyon, to name a few.
มีหลายแห่งเช่น Death Valley, Niagara Falls, Redwoods และ Grand Canyon เป็นต้น

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/