บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เรียนภาษาที่สอง Learning A Second language

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เรียนภาษาที่สอง Learning A Second language

      กดฟังเสียงที่นี่ Learning A Second Language

 

A: Do you like learning languages?
คุณชอบเรียนภาษาไหม

B: Yes, I do. I love traveling and talking to the local people in their mother tongue.
ใช่ฉันชอบ ฉันรักการเดินทางและพูดคุยกับคนในท้องถิ่นด้วยภาษาแม่ของพวกเขา

 

A: What is your mother language?
ภาษาแม่ของคุณคืออะไร

B: I speak English.
ฉันพูดภาษาอังกฤษ

 

A: What second language are you learning?
คุณเรียนภาษาที่สองคือภาษาอะไร

B: I’m learning Spanish. I fell in love with Spanish when I traveled to Spain last year.
ฉันกำลังเรียนภาษาสเปน ฉันตกหลุมรักภาษาสเปนเมื่อฉันเดินทางไปสเปนเมื่อปีที่แล้ว

 

A: Is that language popular in your country?
ภาษานั้นเป็นที่นิยมในประเทศของคุณหรือไม่

B: Yes. People in my country come from every corner of the world and Spanish is the second popular language spoken here according to the statistic.
ใช่. ผู้คนในประเทศของฉันมาจากทั่วทุกมุมโลกและภาษาสเปนเป็นภาษาที่สองที่พูดกันตามสถิตินะ

 

A: How often do you use that language?
คุณใช้ภาษานั้นบ่อยแค่ไหน

B: Quite a lot. I see Spanish people every day in the restaurant, bank or supermarket.
ค่อนข้างมาก ฉันเห็นคนสเปนทุกวันในร้านอาหาร ธนาคาร หรือซูเปอร์มาร์เก็ต

 

A: How long have you been learning that language?
คุณเรียนภาษานั้นมานานแค่ไหนแล้ว

B: I’ve been learning it for 5 years. I’m in advanced class now.
ฉันเรียนรู้มันมา 5 ปีแล้ว ตอนนี้ฉันอยู่ในชั้นเรียนขั้นสูง

 

A: Why do you choose to learn that language?
ทำไมคุณถึงเลือกเรียนภาษานั้น

B: I’m interested in Spanish culture, and I’d like to use language as a tool to discover Spanish cultural values.
ฉันสนใจวัฒนธรรมสเปน และฉันต้องการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของสเปน

 

A: Who is your teacher?
ใครคือครูของคุณ

B: An old Spanish teacher. She can also speak English fluently.
ครูสอนภาษาสเปนผู้มีอายุคนหนึ่ง เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

 

A: Why do people learn a second language?
ทำไมคนถึงเรียนภาษาที่สอง

B: There are many purposes. Some learn to do business, some learn to travel, some just learn for fun.
มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง บางคนเรียนรู้ที่จะทำธุรกิจ บางคนเรียนรู้ที่จะเดินทาง บางคนเรียนรู้เพื่อความสนุกสนาน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/