บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง กฎหมาย Law

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง กฎหมาย Law

 

      กดฟังเสียงที่นี่ Law

 

A:What law do you like?
คุณชอบกฎหมายอะไรบ้าง

B:I like the traffic law of wearing the helmet when traveling by motorbike.
ฉันชอบกฎจราจรในการสวมหมวกนิรภัยเมื่อเดินทางโดยใช้มอเตอร์ไซค์

 

A:Is that an international law?
นั่นคือกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่

B:Yes, people around the world follow this law.
ใช่ คนทั่วโลกปฏิบัติตามกฎหมายนี้

 

A:When was it issued?
มันออกใช้เมื่อไหร่

B:I’m not quite sure, but I guess a long time ago.
ฉันไม่ค่อยแน่ใจ แต่ฉันเดาว่านานแล้ว

 

A:Who told you that law?
ใครบอกคุณกฎหมายตัวนี้

B:I learned it at school.
ฉันเรียนรู้ที่โรงเรียน

 

A:Is it easy to follow that law?
การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นง่ายหรือไม่

B:Yes, it is. It doesn’t cause any inconvenience at all.
ใช่ มันง่าย มันก็ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแต่อย่างใด

 

A:What do you think about that law?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายนั้น

B:The traffic law is so necessary for traffic participants when they’re on the road.
กฎจราจรมีความจำเป็นมากสำหรับผู้สัญจร เมื่อพวกเขาอยู่บนท้องถนน

 

A:What benefit can you get from following that law?
คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

B:It may keep me safe from traffic accidents.
มันอาจจะทำให้ฉันปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร

 

A:Why should people obey the law strictly?
ทำไมคนถึงควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

B:Following law is a good way to protect themselves as well as others.
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องตนเองและผู้อื่น

 

A:What can be done to encourage people to follow the law?
จะทำอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนให้คนปฏิบัติตามกฎหมาย

B:Obeying law is people’s responsibility. If they against the law, they’ll put themselves in trouble.
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นความรับผิดชอบของประชาชน หากฝ่าฝืนกฎหมายก็จะเดือดร้อน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/