บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เครื่องใช้ในครัวเรือน Household Appliance

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เครื่องใช้ในครัวเรือน Household Appliance

      กดฟังเสียงที่นี่ Household Appliance

 

A: What’s the most useful household appliance that you have?
เครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณมีคืออะไร

B: That’s definitely the washing machine.
ต้องเป็นเครื่องซักผ้าแน่นอน

 

A: When did you buy it?
คุณซื้อมันเมื่อไหร่

B: I bought it 2 years ago. Actually, my mom gave it to me as a birthday present.
ฉันซื้อมันเมื่อ 2 ปีที่แล้ว อันที่จริงแม่ของฉันให้มันเป็นของขวัญวันเกิด

 

A: Is it expensive?
แพงมั้ย

B: I don’t think it cost that much.
ฉันไม่คิดว่ามันไม่ได้แพงมาก

 

A: Is it easy to use?
ใช้งานง่ายหรือไม่

B: Yes, it’s pretty simple.
ใช่ มันค่อนข้างง่าย

 

A: How does it work?
มันทำงานอย่างไร

B: Just put clothes in, press the desired button and everything will be done within several minutes.
แค่ใส่เสื้อผ้า กดปุ่มที่ต้องการ แล้วทุกอย่างจะเสร็จภายในไม่กี่นาที

 

A: How often do you use it?
คุณใช้บ่อยแค่ไหน

B: I wash my clothes twice a week.
ฉันซักเสื้อผ้าสองครั้งต่อสัปดาห์

 

A: Will you replace it with a more modern one?
คุณจะแทนที่ด้วยอันที่ทันสมัยกว่านี้มั้ย

B: No, because it was a present and it’s still working well.
ไม่ เพราะมันเป็นของขวัญและมันยังใช้ได้ดีอยู่

 

A: How does your life change with that household appliance?
ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างกับเครื่องใช้ในครัวเรือน

B: It makes our life more convenient. We can save time as well.
มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้น เราสามารถประหยัดเวลาได้เช่นกัน

 

A: Do you think that household appliances will make people lazier and lazier?
คุณคิดว่าเครื่องใช้ในครัวเรือนจะทำให้คนขี้เกียจมากขึ้นหรือไม่

B: Yes, to some extent. With the help of electronic equipment, people tend to forget manual tasks and become lazier.
ใช่ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วย ผู้คนมักจะลืมงานที่ทำด้วยตนเองและกลายเป็นคนเกียจคร้าน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/