บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง บ้านเกิด Hometown

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง บ้านเกิด Hometown

 

      กดฟังเสียงที่นี่ Hometown

 

A:Where is your hometown?
บ้านเกิดของคุณอยู่ที่ไหน

B:My hometown is a coastal state of US.
บ้านเกิดของฉันเป็นรัฐชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา

 

A:Is it the city or the countryside?
ในเมืองหรือชนบท

B:I live in a suburb area.
ฉันอาศัยอยู่ในเขตชานเมือง

 

A:What’s it known for?
มีอะไรน่ารู้จักบ้าง

B:It’s famous for tobaccos.
มันมีชื่อเสียงเรื่องยาสูบ

 

A:What do people do there?
ผู้คนไปทำอะไรที่นั่น

B:Agriculture is the main industry in my hometown. Most of the people here plant and sell tobaccos.
เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมหลักในบ้านเกิดของฉัน คนส่วนใหญ่ที่นี่ปลูกและขายยาสูบ

 

A:How is the atmosphere there?
บรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไร

B:Well, it’s quite peaceful. I enjoy the fresh air here.
อืม มันค่อนข้างสงบ ฉันเพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์ที่นี่

 

A:How are people there?
ผู้คนที่นั่นเป็นอย่างไร

B:They’re friendly and hospitable.
พวกเขาเป็นมิตรและมีอัธยาศัยดี

 

A:Would you like to live in your hometown or somewhere else?
คุณอยากอยู่ในบ้านเกิดหรือที่อื่นไหม

B:Yes, I would. I just wish I can live here forever.
ใช่ฉันอยาก ฉันแค่อยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไป

 

A:Is it easy to find a job there?
หางานง่ายไหม

B:Manual work is easy to find. I’m not sure about the white -collar jobs.
งานทำมือนั้นหาง่าย ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับงานปกขาว

 

A:Is it a good environment for young people?
เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับคนหนุ่มสาวหรือไม่

B:I don’t think so. The pace of life here is quite slow. If they want to work in a dynamic environment, they’d better move to the city.
ฉันไม่คิดอย่างนั้น ความก้าวหน้าของชีวิตที่นี่ค่อนข้างช้า หากพวกเขาต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีดี พวกเขาควรย้ายไปอยู่ในเมือง

 

A:Is traffic congestion a big problem in your hometown?
การจราจรติดขัดเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเกิดของคุณหรือไม่

B:Not at all. We couldn’t be happier with the traffic system here.
ไม่เลย เราชอบกับระบบจราจรที่นี่แน่

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/