บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วันหยุด Holiday

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วันหยุด Holiday

      กดฟังเสียงที่นี่ Holiday

 

A:Where did you go for holiday?
วันหยุดคุณไปเที่ยวที่ไหน

B:Last year I went to Singapore, a Southeast Asian country.
ปีที่แล้วฉันไปสิงคโปร์ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

A:Why did you choose that destination?
ทำไมคุณถึงเลือกปลายทางนั้น

B:I love to travel to Asian countries and Singapore was my best choice because of its beauty and culture.
ฉันชอบท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชีย และสิงคโปร์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของฉันเพราะความสวยงามและวัฒนธรรม

 

A:How long did it last?
ไปนานแค่ไหน

B:I stayed there for 2 weeks.
ฉันอยู่ที่นั่น 2 สัปดาห์

 

A:Who went with you?
ใครไปกับคุณ

B:I traveled to Singapore with my best friends.
ฉันไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนสนิท

 

A:How did you travel?
คุณเดินทางไปอย่างไร

B:We flew there of course. During the time there, we moved mostly by MRT and taxi.
แน่นอนเราบินไปที่นั่น ในช่วงเวลานั้น เราส่วนใหญ่เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินและแท็กซี่

 

A:What did you pack up?
คุณเอาอะไรไปบ้าง

B:I only brought some necessary items such as money, clothes, medicine, a map and a digital camera.
ฉันแค่นำสิ่งของจำเป็นบางอย่างมาเท่านั้น เช่น เงิน เสื้อผ้า ยา แผนที่ และกล้องดิจิตอล

 

A:What did you do during the holiday?
คุณทำอะไรในช่วงวันหยุด

B:We visited famous tourist attractions like Marina Bay Sands, Merlion Park, Artsience Museum, Singapore Flyers. We also enjoyed local cuisine there.
เราไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น Marina Bay Sands, Merlion Park, Artsience Museum, Singapore Flyers เรายังเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นที่นั่น

 

A:What’s the difference between holidays today and 20 years ago?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างวันหยุดวันนี้กับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

B:Well, it has changed a lot. People now can afford holidays outside their countries while 20 years ago, traveling abroad seemed hard.
อืม มันเปลี่ยนไปมาก ผู้คนสามารถหาวันหยุดออกไปนอกประเทศของตนได้
แต่เมื่อ 20 ปีที่แล้วการเดินทางไปต่างประเทศดูเหมือนยาก

 

A:At what time do people in your country usually go on holiday?
ผู้คนในประเทศของคุณมักจะไปเที่ยวพักผ่อนช่วงไหน

B:It depends on what job people have. When they have a break from work, they will find somewhere to travel.
ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ เมื่อพวกเขามีวันหยุดงาน ก็จะไปหาที่เที่ยว

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/