บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เป้าหมาย Goal

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เป้าหมาย Goal

      กดฟังเสียงที่นี่ Goal

 

A: What is your current short-term goal?
อะไรคือเป้าหมายระยะสั้นของคุณในปัจจุบัน

B: I’m determined to get a scholarship to study post-graduate abroad.
ตั้งใจว่าจะหาทุนไปเรียนต่อป.โทต่างประเทศ

 

A: When did you start thinking about this goal?
คุณเริ่มคิดเกี่ยวกับเป้าหมายนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

B: I started thinking about it when I left university.
ฉันเริ่มคิดเรื่องนี้เมื่อตอนออกจากมหาวิทยาลัย

 

A: What difficulties do you have in order to achieve it?
คุณมีปัญหาอะไรบ้างในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย

B: Spending a lot of time searching it, I haven’t found any scholarship that fits my needs.
ใช้เวลามากในการหาทุน ฉันไม่พบทุนการศึกษาใดที่ตรงกับความต้องการของฉันเลย

 

A: Do you need any help to achieve that goal?
คุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่

B: I really need spiritual encouragement from my family and friends.
ฉันต้องการกำลังใจจากครอบครัวและเพื่อน ๆ ของฉัน

 

A: Do your parents support you to achieve that goal?
พ่อแม่ของคุณสนับสนุนให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่

B: Yes, they do. They’re always by my side and support me when needed.
ใช่พวกเขาทำ พวกเขาอยู่เคียงข้างฉันเสมอและสนับสนุนฉันเมื่อต้องการ

 

A: Do you think it’s important to set goals?
คุณคิดว่าการตั้งเป้าหมายสำคัญไหม

B: Sure. We all need to have some goals to drive ourselves towards them. Setting goals is a necessary step to do in order to succeed in doing something
แน่นอน เราทุกคนต้องมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น การตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำเพื่อประสบความสำเร็จในการทำบางสิ่ง

 

A: What are the important qualities to achieve goals?
อะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย

B: Well, you need to be persistent to what you desire to get. Commitment and patience are needed, too.
คุณต้องมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณต้องการ ความมุ่งมั่นและความอดทนก็จำเป็นเช่นกัน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/