บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Media

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Media

      กดฟังเสียงที่นี่ Electronic Media

 

A: What kind of electronic media is popular in your country?
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดที่ได้รับความนิยมในประเทศของคุณ

B: There are some popular kinds: radio, TV and online news.
มีหลายประเภท เช่น วิทยุ ทีวี และข่าวออนไลน์

 

A: What’s your favorite kind?
คุณชอบแบบไหน

B: I like online news because I have to work with computers every day, it’s easier for me to read online.
ฉันชอบข่าวออนไลน์เพราะว่าฉันต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ทุกวัน มันง่ายกว่าสำหรับฉันที่จะอ่านออนไลน์

 

A: Why do you like it?
ทำไมถึงชอบ

B: Due to its convenience. I love reading anyway.
มันความสะดวก ฉันก็รักการอ่านด้วย

 

A: How often do you access to that kind of electronic media?
คุณเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนั้นบ่อยแค่ไหน

B: Every morning before I start working.
ทุกเช้าก่อนเริ่มทำงาน

 

A: What’s interesting about it?
มันมีอะไรน่าสนใจเหรอ

B: Instead of watching TV or listening to radio passively, I ‘d rather read and think about the news.
แทนที่จะดูทีวีหรือฟังวิทยุเฉยๆ ฉันอยากอ่านและคิดวิเคราะห์ไปด้วย

 

A: Is it convenient to access to that kind of electronic media?
การเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนั้นสะดวกหรือไม่

B: Yes, with a computer, smartphone connected to the Internet, you can read electronic news anytime and anywhere.
ใช่ ด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถอ่านข่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา

 

A: Do your family like that electronic media too?
ครอบครัวของคุณชอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นด้วยหรือไม่

B: No. My dad likes radio, and my mom likes TV.
ไม่ พ่อของฉันชอบวิทยุ และแม่ของฉันชอบทีวี

 

A: How has mass media changed recently?
สื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงนี้

B: They’re more modern and user-friendly.
มีความทันสมัยและใช้งานง่ายขึ้น

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/