บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วัฒนธรรม Culture

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วัฒนธรรม Culture

 

      กดฟังเสียงที่นี่ Culture

 

A: Which culture do you belong to?
คุณอยู่ในวัฒนธรรมไหน

B: I was born and raised in America where my culture was shaped.
ฉันเกิดและเติบโตในอเมริกาที่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่หล่อหลอมฉัน

 

A: Is that a multicultural society?
นั่นคือสังคมพหุวัฒนธรรมหรือไม่

B: Yes, it is. My culture is a diverse mix of customs and traditions of various races and ethnicities.
ใช่มันเป็น วัฒนธรรมของฉันเป็นการผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมและประเพณีของเชื้อชาติและชาติพันธุ์ต่างๆ

 

A: How long has your country been practicing those customs?
ประเทศของคุณปฎิบัติประเพณีเหล่านั้นมานานแค่ไหนแล้ว

B: Well, it has a long history, around 10,000 years ago.
อืม มันมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประมาณ 10,000 ปีแล้ว

 

A: What custom do you like the most?
คุณประเพณีอะไรมากที่สุด?

B: I like practicing dining etiquette. That’s what makes me American whenever I travel to other countries.
ฉันชอบฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร นั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันเป็นคนอเมริกันทุกครั้งที่ฉันเดินทางไปต่างประเทศ

 

A: What are traditional costumes of men and women in your country?
เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของผู้ชายและผู้หญิงในประเทศของคุณมีอะไรบ้าง

B: Cowboy hats and boots are American styles, but nowadays jeans and T-shirt are more preferable.
หมวกคาวบอยและรองเท้าบูทเป็นสไตล์อเมริกัน แต่ทุกวันนี้ กางเกงยีนส์และเสื้อยืดเป็นที่นิยมมากกว่า

 

A: Are you comfortable with tradition and customs of your culture?
คุณพอใจกับประเพณีในวัฒนธรรมของคุณหรือไม่

B: Of course. I was born with it.
แน่นอน ฉันเกิดมาพร้อมกับมัน

 

A: How do people greet each other?
ผู้คนทักทายกันอย่างไร

B: Well, it depends on the situation. In an informal communication, people just say ‘hi’.
ก็แล้วแต่สถานการณ์ ในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ผู้คนเพียงแค่พูดว่า ‘hi’

 

A: Have you ever felt drawn to another land?
คุณเคยรู้สึกสนใจดินแดนอื่นหรือไม่

B: Yes, I’m interested in Indian culture. I wish I can get there someday to attend a typical Indian wedding.
ใช่ ฉันสนใจวัฒนธรรมอินเดีย ฉันหวังว่าฉันจะไปที่นั่นสักวันเพื่อเข้าร่วมงานแต่งงานแบบอินเดียทั่วไป

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/